ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΩΜΙΚΕΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΩΜΙΚΕΣ
Ανταλλακτικές ωμικές αντιστάσεις ισχύος (τουβλάκια) για χρήση σε crossover ηχείων και διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,15Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,15Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 0,15Ω 5W (0R15-5W) 150mΩ πλακέτας, κάθετη. ( 0r15-5w vertical 150mΩ)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,1Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,1Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 0,1Ω 5W (0R1-5W) 100mΩ πλακέτας, κάθετη. ( 0r1-5w vertical 100mΩ)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,22Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,22Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 0,22Ω 5W (0R22-5W) 220mΩ πλακέτας, κάθετη. ( 0r22-5w vertical 220mΩ)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,22Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ ΕΠΙΠΕΔΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,22Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ ΕΠΙΠΕΔΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 0,22Ω 5W (0R22-5W) πλακέτας, κάθετη, επίπεδη 220mΩ. ( 0r22-5w flat vertical 2..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,22Ω 5W ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,22Ω 5W ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Ωμική αντίσταση ισχύος 0,22 Ω 5W (0R22-5W) πλακέτας, οριζόντια 220mΩ. (0R22 0r22-5w horizontal 220mΩ..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,33Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,33Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 0,33Ω 5W (0R33-5W) 330mΩ πλακέτας, κάθετη. (0R33-5W 0r33-5w vertical 330mΩ)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,33Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ ΕΠΙΠΕΔΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,33Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ ΕΠΙΠΕΔΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 0,33Ω 5W (0R33-5W) πλακέτας, κάθετη, επίπεδη 330mΩ. ( 0r33-5w flat vertical 3..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,33Ω 5W ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,33Ω 5W ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Ωμική αντίσταση ισχύος 0,33 Ω 5W (0R33-5W) πλακέτας, οριζόντια 330mΩ. ( 0r33-5w horizontal 330mΩ)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,47Ω 20W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,47Ω 20W

Ωμική αντίσταση ισχύος 0,47Ω 20W (0R47-20W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. (0R47-..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,47Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,47Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 0,47Ω 5W (0R47-5W) πλακέτας, κάθετη 470mΩ. (0R47-5 0r47-5w vertical 470mΩ)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,47Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ ΕΠΙΠΕΔΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,47Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ ΕΠΙΠΕΔΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 0,47Ω 5W (0R47-5W) πλακέτας, κάθετη, επίπεδη 470mΩ. ( 0r47-5w flat vertical 4..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,47Ω 5W ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 0,47Ω 5W ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Ωμική αντίσταση ισχύος 0,47 Ω 5W (0R47-5W) πλακέτας, οριζόντια 470mΩ. (0R47 0r47-5w horizontal 470mΩ..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 1,5Ω 20W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 1,5Ω 20W

Ωμική αντίσταση ισχύος 1,5Ω 20W (1R5-20W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. (1R5-20W..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 100Ω 20W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 100Ω 20W

Ωμική αντίσταση ισχύος 100Ω 20W (100R-20W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. (100R-2..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 100Ω 25W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 100Ω 25W

Ωμική αντίσταση ισχύος 100Ω 25W (100R-25W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. ( 100r-..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 100Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 100Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 100 Ω 5W (100R-5W) πλακέτας, κάθετη 100Ω. (100R-5W 100r-5w vertical 100Ω)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 10Ω 20W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 10Ω 20W

Ωμική αντίσταση ισχύος 10Ω 20W (10R-20W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. (10R-20 1..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 10Ω 25W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 10Ω 25W

Ωμική αντίσταση ισχύος 10Ω 25W. Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. ( 10r-25w)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 10Ω 50W ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 10Ω 50W ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ

Ωμική αντίσταση ισχύος 10Ω 50W (10R-50W). Με ψύκτρα. Επαφές για σύνδεση καλωδίων. Κατάλληλη για cros..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 10Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 10Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 10 Ω 5W (100R-5W) πλακέτας, κάθετη 10Ω. (10R-5W 10r-5w vertical 10Ω)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 15ΚΩ 5W ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 15ΚΩ 5W ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Ωμική αντίσταση ισχύος 15ΚΩ 5W (15K-5W) πλακέτας, οριζόντια. ( 15k-5w horizontal)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 15Ω 20W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 15Ω 20W

Ωμική αντίσταση ισχύος 15Ω 20W (15R-20W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. (15R-20 1..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 15Ω 25W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 15Ω 25W

Ωμική αντίσταση ισχύος 15Ω 25W (15R-25W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. ( 15r-25w..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 15Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 15Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 15Ω 5W (15R-5W) πλακέτας, κάθετη. ( 15r-5w vertical)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 16Ω 25W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 16Ω 25W

Ωμική αντίσταση ισχύος 16Ω 25W (16R-25W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. (16R-25W ..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 1KΩ 5W ΚΑΘΕΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 1KΩ 5W ΚΑΘΕΤΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 1 KΩ 5W (1K-5W) πλακέτας, κάθετη 1KΩ. (1K 1k-5w vertical 1KΩ)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 1Ω 20W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 1Ω 20W

Ωμική αντίσταση ισχύος 1Ω 20W (1R-20W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. (1R-20W 1r-..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 1Ω 25W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 1Ω 25W

Ωμική αντίσταση ισχύος 1Ω 25W (1R-25W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. ( 1r-25w)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 1Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 1Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 1 Ω 5W (1R-5W) πλακέτας, κάθετη 1Ω. (1R-5W 1r-5w vertical 1Ω)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 2,2Ω 20W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 2,2Ω 20W

Ωμική αντίσταση ισχύος 2,2Ω 20W (2R2-20W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. (2R2-20 ..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 2,2Ω 25W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 2,2Ω 25W

Ωμική αντίσταση ισχύος 2,2Ω 25W (2R2-25W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. (2R2 2,2..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 2,2Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 2,2Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 2,2Ω 5W (2R2-5W) πλακέτας, κάθετη. (2R2-5 2r2-5w vertical)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 22Ω 20W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 22Ω 20W

Ωμική αντίσταση ισχύος 22Ω 20W (22R-20W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. (22R 22r-..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 22Ω 25W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 22Ω 25W

Ωμική αντίσταση ισχύος 22Ω 25W (22R-25W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. ( 22r-25w..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 22Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 22Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 22Ω 5W (22R-5W) πλακέτας, κάθετη. ( 22r-5w vertical)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 27Ω 25W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 27Ω 25W

Ωμική αντίσταση ισχύος 27Ω 25W (27R-25W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. ( 27r-25w..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 3,3Ω 150W ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 3,3Ω 150W ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ

Ωμική αντίσταση ισχύος 3,3Ω 150W (3R3-150W) με ψύκτρα αλουμινίου. 24.1 x 121 x 47.5mm. ( s3667s 3r3 ..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 3,3Ω 20W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 3,3Ω 20W

Ωμική αντίσταση ισχύος 3,3Ω 20W (3R3-20W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. (3R3-20 ..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 3,3Ω 25W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 3,3Ω 25W

Ωμική αντίσταση ισχύος 3,3Ω 25W (3R3-25W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. ( 3,3r-2..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 3,9Ω 25W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 3,9Ω 25W

Ωμική αντίσταση ισχύος 3,9Ω 25W (3R9-25W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. ( 3r9-25..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 33Ω 25W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 33Ω 25W

Ωμική αντίσταση ισχύος 33Ω 25W (33R-25W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. (33R 33r-..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 33Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 33Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 33Ω 5W (33R-5W) πλακέτας, κάθετη. ( 33r-5w vertical)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 4,7Ω 20W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 4,7Ω 20W

Ωμική αντίσταση ισχύος 4,7Ω 20W (4R7-20W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. (4R7 4r7..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 4,7Ω 25W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 4,7Ω 25W

Ωμική αντίσταση ισχύος 4,7Ω 25W (4R7-25W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. ( 4r7-25..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 4,7Ω 25W ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 4,7Ω 25W ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ

Ωμική αντίσταση ισχύος 4,7Ω 25W (4R7-25W). Με ψύκτρα. 15x19mm. Επαφές για σύνδεση καλωδίων. Κατάλληλ..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 4,7Ω 50W ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 4,7Ω 50W ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ

Ωμική αντίσταση ισχύος 4,7Ω 50W (4R7-50W). Με ψύκτρα. Επαφές για σύνδεση καλωδίων. Κατάλληλη για cro..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 4,7Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 4,7Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 4,7Ω 5W (4R7-5W) πλακέτας, κάθετη. (4R7-5 4r7-5w vertical)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 4,7Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ ΕΠΙΠΕΔΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 4,7Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ ΕΠΙΠΕΔΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 4,7Ω 5W (4R7-5W) πλακέτας, κάθετη, επίπεδη. ( 4r7-5w flat vertical)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 4,7Ω 5W ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 4,7Ω 5W ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Ωμική αντίσταση ισχύος 4,7 Ω 5W (4R7-5W) πλακέτας, οριζόντια. ( 4r7-5w horizontal)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 470Ω 20W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 470Ω 20W

Ωμική αντίσταση ισχύος 470Ω 20W (470R-20W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. (470R-2..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 47Ω 20W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 47Ω 20W

Ωμική αντίσταση ισχύος 47Ω 20W (47R-20W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. (47R-20 4..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 47Ω 25W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 47Ω 25W

Ωμική αντίσταση ισχύος 47Ω 25W (47R-25W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. ( 47r-25w..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 47Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 47Ω 5W ΚΑΘΕΤΗ

Ωμική αντίσταση ισχύος 47Ω 5W (47R-5W) πλακέτας, κάθετη. ( 47r-5w vertical)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 6,2Ω 25W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 6,2Ω 25W

Ωμική αντίσταση ισχύος 6,2Ω 25W (6R2-25W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. ( 6r2-25..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 6,8Ω 20W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 6,8Ω 20W

Ωμική αντίσταση ισχύος 6,8Ω 20W (6R8-20W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. (6R8-20 ..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 6,8Ω 25W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 6,8Ω 25W

Ωμική αντίσταση ισχύος 6,8Ω 25W (6R8-25W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. ( 6r8-25..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 8,2Ω 25W

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΩΜΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ 8,2Ω 25W

Ωμική αντίσταση ισχύος 8,2Ω 25W (8R2-25W). Κατάλληλη για crossover ηχείων ή γενικής χρήσης. (8R2 8r2..

Εμφάνιση 1 έως 57 από 57 (1 Σελ.)