ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
Μετασχηματιστές τροφοδοσίας 220v και μετασχηματιστές γραμμής 70v, 100v για ηχεία.

Επιλέξτε κατηγορία